Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Gala Wręczenia Nagród

Wyróżnienia i certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” wręczane są corocznie podczas podniosłej Gali, połączonej z prezentacją laureatów projektu. Uroczystości finałowe I, II i III edycji „Samorządowego Lidera Edukacji” odbywały się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2014-2015 spotkania finałowe Programu organizowaliśmy w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas Gali Finałowej VI edycji Konkursu spotkaliśmy się w zabytkowych wnętrzach Pałacu Wilanów.

Gala Finałowa 8. edycji Programu "Samorządowy Lider Edukacji" odbędzie się ponownie na Uniwersytecie Jagiellońskim - miejscu, w którym w 2011 roku inaugurowaliśmy nasz Program. Uroczystość Finałowa 8. edycji Konkursu odbędzie się w październiku 2018 roku, w okolicach Dnia Edukacji Narodowej.


Gala Finałowa Programu "Samorządowy Lider Edukacji" to:

-szansa na promocję JST wyróżnionych Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”,

-okazja do spotkań w gronie samorządowców, ludzi nauki, biznesu i mediów,

-możliwość zapoznania się z osiągnięciami i „dobrymi praktykami” w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej,

-okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy edukacyjne,

-forma integracji przedstawicieli władz samorządowych z całej Polski.  
 
Patronat medialny