Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Opłata certyfikacyjna

Projekt „Samorządowy Lider Edukacji”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Teraz Polska, Polska Nagroda Jakości, SEM FORUM, akredytacje kuratoriów oświaty), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy „Samorządowy Lider Edukacji”, nie korzystają bowiem z dotacji publicznych – realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Samorządowy Lider Edukacji” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu, w tym m.in.:
 
-koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania recenzentów oceniających JST),
- koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych gminach/powiatach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),
- koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,
- koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,
 
finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy Programu wnoszą opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu – samorządy, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.
 
Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie:

-2.900 zł netto (gmina do 20.000 mieszkańców),
-3.900 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000),
-4.900 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000),
-5.900 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000),
-4.700 zł netto (powiaty ziemskie),
-6000 zł netto (samorząd wojewódzki).
 
w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze - październik 2017 r.
 
Patronat medialny