Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Kalendarium Konkursu 2018

Do 12 września 2018 roku - przyjmowanie zgłoszeń konkursowych samorządów;

Do 15 września 2018 roku - ocena formalna zgłoszeń konkursowych;

Do 25 września 2018 roku - ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych;

Około 15 października 2018 roku - Gala Finałowa 8. edycji Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji".
 
Patronat medialny