Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Założenia Programu-2019

Serdecznie zapraszamy Gminy, Powiaty i Samorządy Województw do udziału w nowej, IX edycji Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" (2019).  Zgłoszenie i ankietę można pobrać tutaj - kliknij! Finał tegorocznej edycji Programu i Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbędą się w grudniu 2019 roku.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. NOWOŚĆ! W bieżącej edycji Konkursu po raz pierwszy przyznamy Nagrody Nadzwyczajne „Lider Edukacji Praktycznej” - nadane dodatkowo za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy (np. umiejętności zawodowych, kompetencji liderskich itp.).

W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 9 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej.

Program "Samorządowy Lider Edukacji" to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Wyniki tegorocznej edycji Programu ogłosimy w grudniu 2019 roku. Gala Finałowa Programu będzie - jak zawsze - dostojną i prestiżową uroczystością, w trakcie której nagradzimy i wypromujemy najlpesze polskie samorządy.

Program "Samorządowy Lider Edukacji" to jeden z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs "Teraz Polska" czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa.

Do udziału w IX edycji Programu Certyfikacji "Samorządowy Lider Edukacji" serdecznie zapraszamy zarówno gminy, powiaty i województwa uczestniczące w poprzednich edycjach naszego projektu, jak i samorządy, które po raz pierwszy decydują się ubiegać o certyfikat. Laureatom VIII edycji uprzejmie przypominamy, że znakiem i certyfikatem "Samorządowy Lider Edukacji" przyznanym w 2018 roku można posługiwać się jedynie do jesieni 2019. Warto więc postarać się o uzyskanie certyfikatu na rok kolejny. Przypominamy ponadto, że samorządy, które po raz czwarty uzyskują nasze wyróżnienie, otrzymają z urzędu prestiżowy, srebrny certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji", a gminy i powiaty nagrodzone po raz szósty - certyfikat złoty.


Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie do IX edycji Konkursu - kliknij!

Regulamin IX edycji Konkursu - pobierz PDF!

Czasopismo poświęcone Laureatom Konkursu - pobierz PDF!
 
Patronat medialny