Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

ZGŁOSZENIE 2018

Warunkiem uczestnictwa w programie certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji 2018” jest przesłanie do biura Programu zgłoszenia i ankiety.

ZGŁOSZENIE I ANKIETA 2018 DO POBRANIA - kliknij!

Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14 lok. 168, 41-219 Sosnowiec.

Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl.
 
Ewentualne załączniki do ankiety (np. strategie rozwoju oświaty, materiały informacyjne) należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną.
 
W przypadku pytań dotyczących treści zgłoszenia lub ankiety oraz zasad ich wypełnienia, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: tel. + 48 /32/ 747-26-03, 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl
 
Patronat medialny