Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Współorganizator

Program "Samorządowy Lider Edukacji" współorganizuje Agencja Kreatywna PRC, która w szczególności zapewnia uczestnikom działania promocyjne związane z udziałem w Projekcie, prowadzi obsługę finansową procesu certyfikacji, zarządza biurem Projektu, przeprowadza ocenę formalną zgłoszeń oraz  zajmuje się pracami organizacyjnymi związanymi z Programem, w tym organizacją audytów i zarządzaniem dokumentacją Programu.
 

Agencja PRC jest firmą konsultingowo-marketingową, która specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz działaniach promocyjnych i PR związanych z edukacją i polityką lokalną. Firma podejmuje przedsięwzięcia promujące nagrodzone samorządy w mediach regionalnych i ogólnopolskich, w internecie oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy Programu przewidują profesjonalne działania public relations i media relations, których celem jest zarówno budowanie pozytywnego wizerunku samego Projektu, jak i jego laureatów. Działania te będą prowadzone we współpracy z samorządami. Agencja zajmuje się również organizacją gali finałowej Programu w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.


Agencja Kreatywna PRC zapewnia podmiotom certyfikowanym w Programie "Samorządowy Lider Edukacji" m.in.:

-rozesłanie informacji prasowych o wynikach Projektu do mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich

-profesjonalną i pełną obsługę media relations Programu

-obsługę prasową gali finałowej Programu

-obsługę fotograficzną gali finałowej Programu oraz przekazanie materiału fotograficznego z wydarzenia gminom i powiatom wyróżnionym certyfikatem, a także mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

-obsługę strony internetowej Programu.


Agencja PRC prowadzi także wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla organizatora merytorycznego Programu, którym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Kontakt z Agencją Kreatywną PRC:

Agencja PRC
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
tel. kom. +48 691-542-799
e-mail: prbiuro@prokonto.pl
www.prcommunication.pl


 

Patronat medialny