Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Przyznawane certyfikaty

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” – dla gmin, powiatów i samorządnych województw szczególnie aktywnych w dziedzinie rozwoju oświaty i wspieraniu środowisk oświatowych;

Nagrody nadzwyczajne „Lider Współpracy Edukacyjnej” - dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które najszerzej i najskuteczniej współpracują w dziedzinie edukacji z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjami pozarządowymi, uczelniami czy pracodawcami), realizując przy tym najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty oświatowe.

Nagrody nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie” -  dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które uznane zostaną przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach.

Nagrody nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” - gmin, powiatów i samorządnych województw, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST.
 
Nagrody nadzwyczajne „Primus”
– dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w danej edycji Konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Nagrody nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji.

Nagrody specjalne „Złote”, „Srebrne” i „Platynowe” Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” – przyznawane gminom i powiatom, które uzyskują certyfikat Fundacji odpowiednio: po raz czwarty, szósty i dziewiąty. 
 
Patronat medialny