Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Założenia Programu-2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej, VII edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” (2017). Na zgłoszenia Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw czekamy do 29 września 2017 roku. Zgłoszenie i ankietę można pobrać tutaj – kliknij! Finał tegorocznej edycji Programu odbędzie się w listopadzie 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 7 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce.

Do 29 września 2017 roku czekamy na zgłoszenie Państwa samorządu!

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Wyniki tegorocznej edycji Programu ogłosimy w listopadzie 2017 roku. VII Gala Finałowa Programu odbędzie się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W VII edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy w jego historii, przyznane zostanie nowe wyróżnienie nadzwyczajne (dodatkowe) w kategorii: „LIDER WSPÓŁPRACY EDUKACYJNEJ”. Trafi ono do JST uznanych przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i innymi jednostkami, z którymi samorządy realizują wspólne projekty oświatowe, popularyzatorskie itp.


Dodatkowe informacje:

Folder Konkursowy VII edycji Konkursu - pobierz PDF!

Zgłoszenie do VII edycji Konkursu - kliknij!

Regulamin VII edycji Konkursu - pobierz PDF!

Czasopismo poświęcone Laureatom Konkursu - pobierz PDF!
 
Patronat medialny