Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Co nas wyróżnia?

-Komisja certyfikacyjna złożona z wybitnych naukowców pracujących na najlepszych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Śląski)- ich werdykt posiada niekwestionowaną rangę,
 
-Czytelna i krótkotrwała, a jednocześnie wysoce efektywna procedura certyfikacji, oparta na metodach jakościowych,
 
- Niewysokie opłaty za proces certyfikacji – samorządy obciążone są tylko częścią wydatków związanych z procedurą certyfikacji, większość kosztów organizacji projektu ponosi Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która współorganizuje konkurs w ramach realizacji swoich celów statutowych,
 
- Wnoszenie opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacyjnej i otrzymania certyfikatu – samorządy, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie (środki z opłat przeznaczane są bowiem głównie na organizację Gali finałowej i promocję laureatów),
 
- Rozliczne korzyści dla uczestników Programu – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów; promocja w środowisku lokalnym i regionalnym, mediach, internecie; udział w prestiżowej Gali finałowej etc.
 
Patronat medialny