Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Lider Bezpieczeństwa w Oświacie

Wyróżnienia specjalne dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które uznane zostały przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach

Gmina Niemce
Gmina Tarczyn
Gmina Zelów
Gmina Miasto Płońsk
Powiat Augustowski
Gmina Swarzędz

 
Patronat medialny