Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Założenia Programu-2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej, 8. edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” (2018). Zgłoszenie i ankietę można pobrać tutaj – kliknij! Finał tegorocznej edycji Programu i uroczystość wręczenia Nagród odbędą się 13 października 2018 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 8 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej.

Wciąż czekamy na zgłoszenie Państwa samorządu! Termin nadsyłania zgłoszeń został przekazany Gminom i Powiatom w komunikacji mailowej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Wyniki tegorocznej edycji Programu ogłosimy w 13 października 2018 roku. 8. Gala Finałowa Programu odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa.

Do udziału w 8. edycji Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” serdecznie zapraszamy zarówno gminy, powiaty i województwa uczestniczące w poprzednich edycjach naszego projektu, jak i samorządy, które po raz pierwszy decydują się ubiegać o certyfikat. Laureatom 7. edycji uprzejmie przypominamy, że znakiem i certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” przyznanym w 2017 roku można posługiwać się jedynie do października roku 2018. Warto więc postarać się o uzyskanie certyfikatu na rok kolejny. Przypominamy ponadto, że samorządy, które po raz czwarty uzyskują nasze wyróżnienie, otrzymają z urzędu prestiżowy, srebrny certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, a gminy i powiaty nagrodzone po raz szósty - certyfikat złoty.


Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie do 8. edycji Konkursu - kliknij!

Regulamin 8. edycji Konkursu - pobierz PDF!

Czasopismo poświęcone Laureatom Konkursu - pobierz PDF!
 
Patronat medialny