Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Menedżer Sukcesu w Oświacie

Wyróżnienia otrzymują naczelnicy (kierownicy) wydziałów oświaty urzędów gmin / starostw powiatowych (względnie menedżerowie oświaty zajmujący w samorządach inne, pokrewne stanowiska), którzy wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem w wykonywaniu  własnych zadań zawodowych, przyczyniając się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej JST.
 
Elżbieta Kordylewska, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy
 
Hanna Beda, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina
 
Jacek Bulak, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

Krystyna Przyborowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
 
Grażyna Burek, Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Polityki Edukacji
 
 
 
 
 
 

 
Patronat medialny