Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Opłata certyfikacyjna

Projekt „Samorządowy Lider Edukacji”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Teraz Polska, Polska Nagroda Jakości, SEM FORUM, akredytacje kuratoriów oświaty), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy „Samorządowy Lider Edukacji”, nie korzystają bowiem z dotacji publicznych – realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu, w tym m.in.:

-koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania recenzentów oceniających JST),
-koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych gminach/powiatach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),
-koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,
-koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,

finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy Programu wnoszą opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu - samorządy, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie:

-3.200 zł netto (gmina do 20.000 mieszkańców),
-4.200 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000),
-5.200 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000),
-6.200 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000),
-4.900 zł netto (powiaty ziemskie),
-6.200 zł netto (samorząd wojewódzki).

 
Patronat medialny