Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Wyróżnienia Nadzwyczajne

Primus
 
Wyróżnienia przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w IX edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.
 
Miasto Bieruń
 
Gmina Biskupiec
 
Gmina Międzyrzec Podlaski
 
Miasto i Gmina Morawica
 
Gmina Pruszcz
 
Gmina Stare Babice
 
Gmina Goleniów
 
Gmina Miasta Gdyni
 
Miasto Katowice
 
 
Lider Jakości Kształcenia

 
Wyróżnienia dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST
 
Miasto Józefów nad Wisłą
 
Gmina Ujazd
 
Miasto Garwolin
 
Gmina Miejska Dzierżoniów
 
 
 
Lider Bezpieczeństwa w Oświacie
 
Wyróżnienia specjalne dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które uznane zostały przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach
 
Powiat Pszczyński
 
Powiat Wodzisławski
 
 
Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 
Wyróżnienie przyznano laureatowi IX edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” za największy progres w dziedzinie projektowania  i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. 
 
Miasto i Gmina Swarzędz
 
Gmina Zielonki
 
Miasto Orzesze
 
Powiat Kwidzyński
 
Powiat Nowotarski
 
 
Mecenas Wiedzy
 
Wyróżnienie specjalne przyznane menedżerom certyfikowanych jednostek samorządu terytorialnego, wykazującym się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej edukacji
 
Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia
 
Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Wisznia Mała
 
Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa
 
Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
 
Wojciech Kankowski, Burmistrz Żukowa
 
Jan Grabowski, Starosta Poznański
 
 
Menedżer Sukcesu w Oświacie
 

Wyróżnienie otrzymują naczelnicy (kierownicy) wydziałów oświaty urzędów gmin (starostw powiatowych (względnie menedżerowie oświaty zajmujący w samorządach inne pokrewne stanowisko, którzy wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem w wykonywaniu własnych zadań zawodowych, przyczyniając się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej JST.
 
Henryk Szabelski, Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława

Magdalena Sołtysiak, Kierownik Referatu Oświaty Gminy Kleszczewo
 
Bożenna Kondracka, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie
 
 
 
 Lider Edukacji Praktycznej / Sukces Roku w Oświacie
 

Wyróżnienie specjalne przyznane za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy
 
Miasto Lublin
 
Gmina Tarczyn
 
Gmina Lesznowola
 
Gmina Aleksandrów Łódzki
 
Miasto Czeladź
 
Miasto Płońsk
 
 
Patronat medialny