Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Relacja z Gali 2016

12 X 2016 roku w Sali Białej historycznego Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas Gali reprezentantom gmin i powiatów z całej Polski wręczono certyfikaty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie odebrali je z rąk prof. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Grażyny Kaczmarczyk, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość stanowiła również okazję do przekazania życzeń na nadchodzący Dzień Edukacji Narodowej. W Gali wzięło udział blisko 150 samorządowców z całej Polski.
 
Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W tym roku, już po raz szósty, powołana przez organizatorów Kapituła naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyróżniła gminy i powiaty z całej Polski, które inwestują w rozwój oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży.

 Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 2011 roku corocznie otrzymują go najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.
 
–Każdą gminę czy powiat uczestniczący w Programie ocenia niezależnie od siebie dwóch ekspertów. Taka ocena trwa blisko 3 miesiące i bazuje na wielu źródłach informacji na temat certyfikowanego samorządu: od ankiety certyfikacyjnej, poprzez analizę obowiązujących w JST dokumentów strategicznych czy aktów prawnych, po dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czy informacje pozyskane od środowisk oświatowych. Po zakończeniu ewaluacji gmina czy powiat biorący udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji – zwłaszcza w tych gminach, gdzie Komisja stwierdza nieprawidłowości w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Jest dla nas bowiem bardzo ważne, aby poza efektami promocyjnymi Program „Samorządowy Lider Edukacji” dawał polskim gminom i powiatom również korzyści projakościowe. Taka jest bowiem naczelna idea akredytacji. Po sześciu edycjach Programu wiemy, że bardzo wiele samorządów wprowadza rozwiązania i modyfikacje proponowane przez naszych ekspertów, co realnie podnosi jakość edukacji w dłuższej perspektywie. Ponadto, na etapie certyfikacji, członkowie Komisji bardzo często konsultują rozwiązania edukacyjne stosowane w audytowanych samorządach, służą radą ekspercką, uczestniczą w projektowaniu czy aktualizowaniu strategii oświatowych etc. To istotna „wartość dodana” Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, o której należy przypomnieć w kontekście korzyści, jakie osiągają gminy i powiaty dzięki uczestnictwu w procesie certyfikacji – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
W tegorocznej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy w jego historii, przyznane zostały nowe wyróżnienia nadzwyczajne (dodatkowe) w kategoriach: „LIDER BEZPIECZEŃSTWA W OŚWIACIE” oraz „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”. Pierwsze z wyróżnień trafiło do JST, które uzyskają certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, a dodatkowo uznane zostały przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Drugie wyróżnienie przyznano samorządom, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST.
 
-Laur „Samorządowego Lidera Edukacji” otrzymują gminy i powiaty, w których kreatywność i efektywność w zarządzaniu oświatą przynosi znakomite owoce. Owocami tymi są szkoły i placówki kształcące nowocześnie i progresywnie, innowacyjne projekty dydaktyczne czy wartościowe inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Po raz kolejny spotykamy się dziś w gronie działaczy i menedżerów samorządowych z całej Polski, którzy udowadniają, że kwestie rozwoju edukacji mogą stanowić priorytet w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym. Albert Camus napisał, że największą wadą szkoły jest to, iż przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Nie mam wątpliwości, że Camus nigdy nie wypowiedziałby tych słów, gdyby poznał praktykę edukacyjną  w szkołach i placówkach, dla których organami prowadzącymi są gminy i powiaty wyróżnione w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” – mówił do laureatów prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, prowadzący uroczystość. Tegoroczna Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” połączona była z prezentacją książki na temat laureatów Programu, której autorem jest właśnie Michał Kaczmarczyk. Książka ta ukazała się we wrześniu br. nakładem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a w trakcie Gali w Pałacu Wilanów miała miejsce jest uroczysta promocja. Celem publikacji jest upowszechnianie najciekawszych rozwiązań i „dobrych praktyk” w dziedzinie polityki oświatowej, zidentyfikowanych przez ekspertów Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Książka służy również promocji gmin i powiatów wyróżnionych tym tytułem w ubiegłorocznej edycji Programu.
 
Uroczystości wręczenia certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” towarzyszył znakomity koncert Filipa Siejki - muzyka, multiinstrumentalisty, kompozytora i aranżera, autora przebojów wielu artystów: Patrycji Markowskiej, Natalii Kukulskiej, Michała Bajora, Zbigniewa Wodeckiego, Mieczysława Szcześniaka, Katarzyny Skrzyneckiej, Łukasza Zagrobelnego, Kuby Molędy. Filip Siejka jest również kompozytorem musicalu „Karol” o życiu Jana Pawła II, którego partnerem i patronem została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 

Galę zwieńczył bankiet dla laureatów i ekspertów Programu, w trakcie którego goście mogli wymienić się uwagi i spostrzeżenia na temat polityki oświatowej i „dobrych praktyk” w zarządzaniu szkolnictwem. 
 
Kolejna edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” rozpocznie się wiosną 2017 roku.   


Zobacz więcej:

Fotorelacja z Gali Finałowej 2016 - kliknij!

Laureaci Certyfikatów "Samorządowy Lider Edukacji" 2016 - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Primus" - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Mecenas Wiedzy" - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Lider Jakości Kształcenia" - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Specjalnych "Lider Bezpieczeństwa w Oświacie" - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Złotych - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Srebrnych - kliknij!

Laureaci Wyróżnień Specjalnych Zarządu Fundacji - kliknij!
Patronat medialny